Kouen Yakiniku Gold Buffet :

599++ (705 NET) เมื่อชำระด้วยเงินสด บัตรเครดิต หรือจ่ายผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ด

posted on ก.พ. 6, 2019

โปรนี้จะมีเมนูทั้งหมด 48 เมนู
เพิ่มจาก 30 มา 18 เมนู
โปรนี้มีเครื่องดื่ม ไม่ร่วมไอศกรีมในโปร
( ไม่มีปิ้งย่างในโปร 599++)